SmartECO

SmartECO

SmartECO

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz. U. 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm., kupujący mający status konsumenta (tj. będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez konsumenta) może odstąpić od umowy kupna naszych produktów zakupionych w Sklepie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje klientowi-konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym, w przypadku dostarczenia produktów o właściwościach określonych przez klienta-konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
Klient-konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Kwota uiszczona przez klienta-konsumenta za nabyty produkt wraz z poniesionymi kosztami przesyłki, zostanie przez nas zwrócona w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Aby zwrócić zakupiony produkt, prosimy o wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie formularza zwrotu produktów, a następnie odesłania go wraz ze zwracanymi produktami na nasz adres:

SULITECH Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Przemysłowa 15
83-050 Kolbudy

W przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania produktów, zwrócimy Państwu pieniądze za zakup na wskazane w formularzu zwrotu produktów konto bankowe.

SmartECO

Przewin Na Górę