SmartECO

SmartECO

SmartECO

SYSTEM DWUDZIELNY
 
Jeśli mieszkasz w gminie, w której odpady dzielone są na  tzw. mokre i suche, to wykorzystując nasz kosz Ecobin, możesz prowadzić domową segregację śmieci w sposób przedstawiony na poniższym schemacie. Do pojemnika w kolorze czarnym wrzucaj odpady mokre, do pojemników w kolorach niebieskim albo żółtym wrzucaj odpady suche. Jeśli masz wątpliwości gdzie wrzucić dany odpad, wrzuć go do pojemnika na odpady suche!
segragacja


SYSTEM SELEKTYWNY
 
Jeśli mieszkasz w gminie, w której odpady są dzielone selektywnie, to wykorzystując nasz kosz Ecobin oraz stojak / nosidło Ecorack, możesz prowadzić domową segregację śmieci w sposób przedstawiony na poniższym schemacie. Do pojemnika w kolorze czarnym wrzucaj odpady organiczne, do niebieskiego papier, do żółtego elementy plastikowe, a Ecorack niech Ci posłuży do zbierania pustych opakowań szklanych.
Wszystkie pozostałe odpady w domową segregację śmieci, które nie kwalifikują się do żadnego z powyższych, takie jak np.: tłuste papiery po maśle, brudne pojemniki z resztkami jedzenia, opakowania po olejach spożywczych, opakowania po dezodorantach, itd., - zbieraj osobno, i następnie wrzuć do kontenera na odpady mieszane, zazwyczaj w kolorze szarym. 

Pamiętaj proszę o tym, że sposoby prowadzić domową segregację odpadów mogą się różnic minimalnie od siebie w każdej gminie, warto więc sprawdzić właściwy dla naszego obszaru sposób segregacji w odpowiednim urzędzie.


segragacja

SmartECO

Przewin Na Górę